Valentino | Tokyo Nihonbashi Mitsukoshi

The Valentino Garavani Tan-Go Pumps​

Valentino
Tokyo Nihonbashi Mitsukoshi

DISCOVER MORE

The Valentino Garavani Tan-Go Pumps​

Bold colors. High shine. Retro-cool allure. The Valentino Garavani Tan-Go gives rise to new contemporary heights.
ADDRESS
103-8001
Tokyo Chuo-Ku 1-4-1 Nihonbashi-Muromachi
Nihonbashi Mitsukoshi, Main Bldg. 3F
10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM 10:00 AM - 7:00 PM