Valentino | Tokyo Ginza Mitsukoshi Women's Shoes

The Valentino Garavani Tan-Go Pumps​

Valentino
Tokyo Ginza Mitsukoshi Women's Shoes

DISCOVER MORE

The Valentino Garavani Tan-Go Pumps​

Bold colors. High shine. Retro-cool allure. The Valentino Garavani Tan-Go gives rise to new contemporary heights.
ADDRESS
104-8212
Tokyo Chuo-Ku 4-6-16 Ginza
Ginza Mitsukoshi 2F
10:00 AM - 8:00 PM 10:00 AM - 8:00 PM 10:00 AM - 8:00 PM 10:00 AM - 8:00 PM 10:00 AM - 8:00 PM 10:00 AM - 8:00 PM 10:00 AM - 8:00 PM