Valentino | Kobe Daimaru

The Valentino Garavani Tan-Go Pumps​

Valentino
Kobe Daimaru

DISCOVER MORE

The Valentino Garavani Tan-Go Pumps​

Bold colors. High shine. Retro-cool allure. The Valentino Garavani Tan-Go gives rise to new contemporary heights.
ADDRESS
650-0037
Hyogo Kobe-Shi Chuo-Ku Akashimachi 18
Daimaru Kobe, Dainichi Akashimachi Bldg.
11:00 AM - 8:00 PM 11:00 AM - 8:00 PM 11:00 AM - 8:00 PM 11:00 AM - 8:00 PM 11:00 AM - 8:00 PM 11:00 AM - 8:00 PM 11:00 AM - 8:00 PM